Εναλλακτικές Θεραπείες στην Ιατρική

Αλήθειες και μύθοι για την εναλλακτική Ιατρική

Με τον όρο Εναλλακτική Ιατρική εννοούμε σήμερα την εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών διαφορετικών από την Κλασσική φαρμακευτική προσέγγιση.

Δεν αναφερόμαστε στη Διαγνωστική προσέγγιση, η οποία οφείλει και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η ίδια, αλλά στην θεραπεία που προτείνεται.

Πρόκειται περισσότερο για θεραπείες που απορρίπτουν την χημεία στη θεραπεία , αλλά επιδιώκουν την περισσότερο φυσική αποκατάσταση των παθήσεων.

Ας δούμε μερικές από αυτές…

Ο κύριος αντιπρόσωπος τους είναι φυσικά ο Ιατρικός βελονισμός.

Σήμερα περισσότερα 15 παγκοσμίου φήμης Νοσοκομειακά Κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) προσφέρουν επίσημα εναλλακτικές θεραπείες στους ασθενείς τους.

Ο Ιατρικός Βελονισμός

Σήμερα περισσότερα από 15 παγκοσμίου φήμης Νοσοκομειακά Κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) προσφέρουν επίσημα εναλλακτικές θεραπείες στους ασθενείς τους.

Μερικά είναι ιδιαίτερα γνωστά για την προσήλωση τους στην παροχή Ιατρικών υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, όπως:

  1. Το John Hopkins
  2. Η Mayo Clinic
  3. Η Κλινική του Cleveland
  4. Το Duke
  5. Το UCLA Medical Center
  6. Το UCSF Medical Center
  7. Το Yale
  8. Το University of Pittsburgh Medical Center

Τι λένε μερικοί διεθνούς φήμης υποστηρικτές των εναλλακτικών θεραπείων

Richard Lang, MD, MPH , Director of the Cleveland Clinic Wellness Institute.

I have seen it work in some chronic pain situations,” said Lang. “It can be very helpful. If it doesn’t work, I don’t know that you’ve lost anything. If it does, you do get to a better place.”

“το έχω δει να δουλεύει σε κάποιες καταστάσεις χρόνιου πόνου. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Αν δεν λειτουργήσει, δεν ξέρω αν έχετε χάσει κάτι. Εάν όμως λειτουργεί, πραγματικά θα βρεθείτε σε καλύτερη θέση”

Linda Ann Lee, M.D, Director of Endoscopy, Johns Hopkins Hospital

Associate Professor of Medicine

“If we restrict ourselves to drugs, we’d be telling so many people that we can’t do anything for you. That there is no hope for you,” και συμπληρώνει

“Yes, as scientists, we want to be rigid. But me, as a physician, I want to find what’s best for a patient. Who am I to say that’s hogwash?”

“Αν περιοριζόμασταν στα φάρμακα, θα λέγαμε σε τόσους πολλούς ανθρώπους ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σας. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα για σένα «, και συμπληρώνει
«Ναι, ως επιστήμονες, θέλουμε να είμαστε άκαμπτοι. Αλλά εγώ, ως γιατρός, θέλω να βρω το καλύτερο για έναν ασθενή. Ποιά είμαι εγώ για να πω ότι είναι ψεύτικο; “

Μια πραγματικότητα που ίσως δεν ξέραμε

Σε μεγάλα νοσοκομεία, σε ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως στις Η.Π.Α., που αποτελούν το λίκνο της μοντέρνας Ιατρικής, έχουν δημιουργηθεί ειδικές κλινικές για την πραγματοποίηση εναλλακτικών θεραπειών, οι οποίες εφαρμόζονται αποκλειστικά από Ιατρούς με ειδίκευση ή στα πλαίσια της ειδικότητας τους.

Σε πολλές περιπτώσεις φημισμένων Ιατρικών Σχολών η εκμάθηση αυτών των θεραπειών εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων Ιατρών.

Πολλές από αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μεγάλων Νοσοκομείων, ειδικά, όπως είπαμε, στις Ηνωμένες πολιτείες

Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση;

Περισσότερα από 11000 άρθρα δίνουν αυτή τη στιγμή σχετικές πληροφορίες για ένα μεγάλο εύρος παθήσεων και επιπλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει από καιρώ εκδώσει οδηγίες ενδείξεων του βελονισμού.

Περισσότερα από 2500 άρθρα καταγράφουν τις επιπλοκές που έχουν εμφανιστεί παγκοσμίως από την μη σωστή εφαρμογή του βελονισμού και αναρίθμητοι κρατικοί φορείς περιγράφουν τους όρους εφαρμογής του Βελονισμού, όπως ασκείται μόνο από Ιατρούς.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 1400 έρευνες ανακοινωμένες σε επίσημα Ιατρικές ιστοσελίδες, που ακολουθούν τα στάνταρντ της κλασσικής ιατρικής και περιγράφουν τον μηχανισμό δράσης του Βελονισμού σύμφωνα με την κλασσική ορολογία της ανατομίας και της φυσιολογίας, όπως την διδαχθήκαμε στην Ιατρική σχολή.

Πόσο ασφαλής είναι;

Γενικά ο Βελονισμός είναι πολύ ασφαλής μέθοδος θεραπείας. Δεν είναι δύσκολή η τοποθέτηση μίας βελόνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αν δεν τοποθετηθεί «σωστά» απλώς να μην «δουλέψει».

Σπανιότατα μπορούν να προκύψουν επιπλοκές , όπως μεγάλα αιματώματα, λοιμώξεις ή και απειλητικές για την ζωή καταστάσεις, όπως ο πνευμοθώρακας.

Σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις είναι αναγκαία η παρουσία ενός Ιατρού κοντά σας.

Τα Ιατρικά λέιζερ

Συσκευές που παράγουν και εκπέμπουν φως (με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά) το οποίο απορροφάται από τα μιτοχόνδρια (τα οργανίδια που παράγουν ενέργεια στα κύτταρα), αυξάνοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό (την ενέργεια και την λειτουργία του κυττάρου) και επιταχύνοντας τελικά την θεραπεία των ιστών που πάσχουν.

Η βιορυθμιστική Ιατρική

Η βιορυθμιστική Ιατρική έρχεται να χρησιμοποιήσει την φύση και την πληθώρα των δραστικών ουσιών μέσα όμως από το πρίσμα μιας πιο επιστημονικής προσέγγισης. Και σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός ή οι δυνατότητες είναι μάλλον απεριόριστες, χωρίς τους περιορισμούς του κόστους ή των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ίσως άλλωστε για αυτό να προσελκύει τόσο πολύ το ενδιαφέρον των ασθενών.

Το Όζον

Το όζον είναι ένα άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική οσμή που αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου. Η τρέχουσα χρήση του στο πεδίο των μυοσκελετικών διαταραχών είναι εκτενής. Ο μηχανισμός δράσης του δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστός, αλλά φαίνεται να συνδέεται με την ικανότητα του φυσικού αερίου να μειώνει την παραγωγή ελεύθερων ριζών που παράγονται στο οξειδωτικό στρες της φλεγμονής. Αυτό συνεπάγεται ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες – αναλγητικό αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί τη βάση της κλινικής αποτελεσματικότητας του όζοντος.